Parking

Een goede parkeergelegenheid is het visitekaartje van de faciliteit of locatie waarvoor uw bezoekers komen. Er bestaan tijdens het parkeerproces echter heel wat momenten die invloed kunnen hebben op de uiteindelijke parkeerbeleving. Bijvoorbeeld het inrijden, een parkeerplek zoeken, het betaalproces, de auto terug vinden en het uitrijden.

Met complete ‘state of the art’ parkeersystemen maakt Cruxin parkeren makkelijker, sneller, veiliger en een stuk meer ontspannen voor uw bezoekers. Dit verbetert de parkeerbeleving en daarmee ook uw klantenbinding.

André Bezemer
Commercieel manager
Optimale parkeerbeleving dankzij slimme parkeersystemen

Efficiënt en productief parkeermanagement

Tijdens het ontwerp van onze parkeeroplossingen, houden we ook uw zakelijke doelstellingen scherp voor ogen. Door het gebruik van innovatieve technologieën zoals kentekenherkenning (LPR) en Park Assist, zorgen onze parkeersystemen onder meer voor eenvoudiger beheer en management, efficiëntere processen, betere veiligheid, lagere kosten en een stijging van de omzet.

Uw parkeeroplossing volledig op maat

Tijdens het ontwerp kijken we niet alleen hoe wij de gevraagde prestaties technisch in kunnen vullen. Door goed door te vragen en te luisteren, brengen wij ook altijd de onderliggende factoren waarmee uw organisatie te maken heeft, in kaart. Zo leven er bij een ziekenhuis hele andere parkeervraagstukken dan bij een winkelcentrum. Bijvoorbeeld: hoe zorg je dat personeel in nachtdienst zich veilig voelt als ze hun auto halen en hoe zorg je dat artsen alleen parkeren in de voor hen bestemde vakken? Door parkeersystemen hier feilloos op aan te passen, voegt Cruxin nog meer waarde toe aan haar parkeeroplossingen.

Innovaties klaar voor de toekomst

Als de verwachtingen kloppen, stijgt het aantal personenauto’s tot 2040 van 7 tot 12 miljoen. Hiermee stijgt de parkeerdruk, en neemt ook de vraag naar slimmere parkeeroplossingen toe. Cruxin loopt voorop in het innoveren van parkeertechnologieën die ook in de toekomst efficiënt parkeren mogelijk maken, en daarbij de omliggende omgeving en de leefbaarheid daarvan respecteren en waar mogelijk zelfs opwaarderen.

We ontwikkelen tevens nieuwe parkeerconcepten die de winstgevendheid van uw parkeergelegenheid kunnen vergroten. Bijvoorbeeld Switchpark; een systeem waarmee bedrijven hun omzet verhogen door hun beschikbare parkeerplaatsen te verhuren tijdens weekenden of feestdagen. Ook wordt de mogelijkheid getest om parkeertarieven aan te passen aan de locatie van de auto in de garage en de grootte van de auto.

Exploitanten

Nederlandse exploitanten – of exploitanten in Nederland – behoren tot de meest innovatieve ter wereld. Parkeren is een beleving en een serieuze business. Een business die veelal uitgaat van waardecreatie in plaats van louter kostenreductie. Een Nederlandse parkeergarage is daardoor zelden geschikt als decor van een misdaadfilm. Parkeren is een beleving.

Cruxin maakt voor hen centraal beheer mogelijk, zonder dat dit ten koste gaat van service aan de klant van de parkeerexploitant. Sterker nog; de klantbeleving bij contact tussen klant en meldkamer wordt door onze oplossingen verbeterd. Het optimaliseren van beschikbaarheid, het optimaliseren van value for money, het reduceren van operationele kosten en het optimaliseren van klanttevredenheid en -trouw zijn sleutelwoorden in onze dienstverlening.

Gemeenten

De ene gemeente is de andere niet. Het politiek klimaat in een progressieve gemeente belicht andere kernwaarden dan dat in een conservatieve gemeente. De mate waarin veiligheid, duurzaamheid, bereikbaarheid of stimulering van middenstand van belang wordt geacht heeft vanzelfsprekend óók invloed op investeringen die gedaan worden in de parkeerfaciliteiten die door gemeenten worden beheerd. Sterker nog; het politiek klimaat in een gemeente kan zelfs al invloed hebben op de mate waarin parkeerfaciliteiten door hen worden beheerd. De oplossingen van Cruxin zijn evenwel politiek neutraal. Van links tot rechts. Zo bewijzen wij dat Cradle to Cradle en duurzaamheid, het centraal stellen van  business driven intelligence voor de middenstand hand in hand kunnen gaan.

Privaat

Een volle (bedrijfs)parkeergarage wanneer je een afspraak hebt. Een afspraak bij een arts in het ziekenhuis, vooral tijdens het bezoekuur of in de ochtend. Of bij een groot accountskantoor of bank in één van de grote steden. Parkeren is emotie. Zakelijk of privé. Wanneer je geen plekje hebt, of wanneer het plekje dat je hebt veel te ver weg is van de ingang roept dat bij velen herkenbare emoties op. Veelal emoties die bedrijven of instellingen liever niet zouden oproepen bij hun klanten of medewerkers. Zeker niet als  dat onnodig is. Innovatief parkeren kan leuk zijn en vooral in grootstedelijk gebied zelfs een positieve invloed hebben op klant- en medewerkerstevredenheid. Bij Cruxin combineren wij jarenlange kennis van parkeervraagstukken met onze eigen persoonlijke ervaring. Die combinatie maakt dat wij met bruikbare oplossingen komen voor herkenbare problemen.

Wilt u weten wat wij voor uw project kunnen betekenen?

André Bezemer
Commercieel manager