Building

De Nederlandse overheid streeft ernaar steeds ‘kleiner’ te worden. Met steeds minder mensen en minder kosten méér te presteren. Een fantastisch streven dat zich vertaalt in ambitieuze doelstellingen. Als grootste werkgever in Nederland heeft zij daarbij daarnaast ook nog een taak om het bedrijfsleven en de semioverheid te inspireren om hun visie op goed werkgeverschap te stimuleren.

Als het gaat om bijvoorbeeld milieubewustzijn, veiligheid en flexwerken. Een overheid die daarnaast kwetsbaar is voor eenieder die die veranderingen niet op een geweldloze manier accepteert. Dit speelt een grote rol bij justitiële inrichtingen.

Cruxin is een partner voor overheidsinstellingen met een visie en een ambitie om vooruit te komen. 

André Bezemer
Commercieel manager

Visie in het ontwikkelen van een geïntegreerde oplossing

Een geïntegreerde visie met een flexibele blik is nodig om bijvoorbeeld safety, comfort en energieverbruik op elkaar af te stemmen in dit soort veranderende situaties en te kunnen blijven waarborgen over langere periodes. Cruxin heeft jarenlange ervaring in het ontwikkelen en uitwerken van een geïntegreerde visie voor complexe gebouwen. Een juiste planning en correcte afstemming van een groot project bespaart een hoop tijd, onderhoud en uiteindelijk geld.

Justitiële inrichtingen

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is verantwoordelijk voor de dagelijkse verzorging van volwassenen en ook jongeren in inrichtingen zoals detentiecentra, forensisch psychiatrische centra en jeugd- en penitentiaire inrichtingen. De medewerkers van DJI werken op vele manieren samen met de justitiabelen ter voorbereiding op hun terugkeer in de maatschappij.

Cruxin ontwikkelt, realiseert en beheert integrale technologische (cyberveilige)beveiligingsoplossingen en biedt blijvend support en onderhoud. Voor zowel de medewerkers als de justitiabelen is het van groot belang dat deze oplossingen (cyber)veilig zijn.

Unieke aanpak voor ontwerp en beheer

De manier waarop een project wordt aanbesteed is in de afgelopen jaren erg veranderd. In de contracten voor een nieuw gebouw, wordt er door de opdrachtgevers steeds meer nadruk gelegd op langdurige afspraken over de garantie van de gevraagde prestaties. Het  aannemen van dergelijke projecten is daarom een hele uitdaging die veel risico’s met zich mee kan brengen. Cruxin is uniek in Nederland in het aangaan deze contracten in complexe projecten, omdat we precies weten wat er nodig is, welke technieken er integraal moeten worden gebruikt en welke rollen de gewenste prestaties vereisen.

Wilt u weten wat wij voor uw project kunnen betekenen?

André Bezemer
Commercieel manager