Building

De eisen die worden gesteld aan het ontwerp en het beheer van moderne gebouwen zijn erg streng. Een gebouw moet veilig zijn in gebruik, voldoen aan de milieunormen en efficiënt zijn in het gebruik van energie. Bij het technisch ontwerpen van een gebouw is het van cruciaal belang om een duidelijke lange termijn visie te hebben. Vandaag kan een universiteit in de linkervleugel van haar gebouw een bibliotheek hebben ingericht. Maar wat als er over 5 jaar moet worden uitgebreid en diezelfde ruimte als laboratorium moet worden gebruikt? Is het gebouw daar op berekend?

Een geïntegreerde visie met een flexibele blik is nodig om bijvoorbeeld safety, comfort en energieverbruik op elkaar af te stemmen in dit soort veranderende situaties en te kunnen blijven waarborgen over langere periodes. Cruxin heeft jarenlange ervaring in het ontwikkelen en uitwerken van een geïntegreerde visie voor complexe gebouwen. Een juiste planning en correcte afstemming van een groot project bespaart een hoop tijd, onderhoud en uiteindelijk geld.

André Bezemer
Commercieel manager

Unieke aanpak voor ontwerp en beheer

De manier waarop een project wordt aanbesteed is in de afgelopen jaren erg veranderd. In de contracten voor een nieuw gebouw, wordt er door de opdrachtgevers steeds meer nadruk gelegd op langdurige afspraken over de garantie van de gevraagde prestaties. Het  aannemen van dergelijke projecten is daarom een hele uitdaging die veel risico’s met zich mee kan brengen. Cruxin is uniek in Nederland in het aangaan deze contracten in complexe projecten, omdat we precies weten wat er nodig is, welke technieken er integraal moeten worden gebruikt en welke rollen de gewenste prestaties vereisen.

Overheid

De Nederlandse overheid streeft ernaar steeds ‘kleiner’ te worden. Met steeds minder mensen en minder kosten méér te presteren. Een fantastisch streven dat zich vertaalt in ambitieuze doelstellingen. Als grootste werkgever in Nederland heeft zij daarbij daarnaast ook nog een taak om het bedrijfsleven en de semioverheid te inspireren om hun visie op goed werkgeverschap te stimuleren.

Als het gaat om  bijvoorbeeld milieubewustzijn, veiligheid en flexwerken. Een overheid die daarnaast kwetsbaar is voor eenieder die die veranderingen niet op een geweldloze manier accepteert. Dit speelt een grote rol bij justitiële inrichtingen.

Cruxin is een partner voor overheidsinstellingen met een visie en een ambitie om vooruit te komen. 

Corporates

Wij weten uit eigen ervaring dat centralisatie en standaardisatie van bijvoorbeeld inkoop, facilities en automatisering gevoelige zaken zijn. Ze hebben invloed op investeringen, resultaat en vooral op ‘mensen’.

Wij snappen de gevoeligheid als geen ander. Wij zijn er daarnaast van overtuigd dat de ‘juiste beslissingen’ ook door de tegenstanders van die besluiten omarmd worden. Zeker indien er ruimte is voor eigen inbreng per individuele locatie op fasering, uitvoering en functionaliteit. Onze mensen spreken uw taal.

Justitiële inrichtingen

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is verantwoordelijk voor de dagelijkse verzorging van volwassenen en ook jongeren in inrichtingen zoals detentiecentra, forensisch psychiatrische centra en jeugd- en penitentiaire inrichtingen. De medewerkers van DJI werken op vele manieren samen met de justitiabelen ter voorbereiding op hun terugkeer in de maatschappij.

Cruxin ontwikkelt, realiseert en beheert integrale technologische (cyberveilige)beveiligingsoplossingen en biedt blijvend support en onderhoud. Voor zowel de medewerkers als de justitiabelen is het van groot belang dat deze oplossingen (cyber)veilig zijn.

Visie in het ontwikkelen van een geïntegreerde oplossing

Wilt u weten wat wij voor uw project kunnen betekenen?

André Bezemer
Commercieel manager