Roertunnel en Tunnel Swalmen (A73)

In opdracht van aannemerscombinatie Croonwolter&dros – Ballast Nedam renoveert Cruxin een aantal tunneltechnische installaties. Dit betreft de CCTV, noodtelefonie, intercom en omroep installatie voor zowel de Roertunnel als de Tunnel Swalmen.

De renovatie wordt uitgevoerd met een tweefasenaanpak. Dit is een nieuw instrument van de transitie naar een vitale infrasector die Rijkswaterstaat samen met de markpartijen in 2020 is gestart. In mei 2023 is de eerste fase met daarin het Voorlopig- en Definitief Ontwerp (VO & DO) afgerond. Cruxin was hierbij actief betrokken.  

In nauwe samenwerking met de combinatie brengt Cruxin de installaties naar een Uitvoerings Ontwerp (UO), de tweede fase. Op basis van het DO heeft Cruxin de kritische onderdelen qua levertijd voor de tunneltechnische installaties geleverd.

Projectomschrijving

De A73 vormt voor Limburg een cruciale noord-zuidverbinding tussen Venlo en de A2 bij Echt-Susteren. Sinds 2008 kent deze snelweg twee tunnels in de omgeving van Roermond: de Roertunnel (2.400 m) en Tunnel Swalmen (400 m). Ruim 45.000 voertuigen maken hier dagelijks gebruik van.

Aannemerscombinatie 

Om hinder voor deze weggebruikers en de omgeving zoveel mogelijk te beperken, realiseren Croonwolter&dros en Ballast Nedam de VenR-werkzaamheden in de zomer van 2023. De reguliere onderhoudswerkzaamheden starten per 2 augustus 2022 en lopen door tot minimaal 1 augustus 2027.

Jan Kouwenhoven
Commercieel manager
Wilt u weten wat wij voor uw project kunnen betekenen?

Stuur project door