Peelo Bruggen en Sluizen

Cruxin heeft een langdurige relatie opgebouwd met de Provincie Drenthe als opdrachtgever voor het object Peelo Assen . De video en audio installaties zijn voor 11 objecten ingericht voor bediening op afstand conform gestelde eisen. Het betreft het op afstand besturen van de in het areaal aanwezige bruggen en sluizen.

Bediening op afstand

Cruxin heeft aanvankelijk de vervanging van de videoketen en de audioketen uitgevoerd in opdracht van de Provincie vanaf november 2015. De opdracht omvatte het mogelijk maken van Bediening op afstand vanuit de Bedienlocatie Sluis Peelo. Vanuit deze bediencentrale is een centraal gestuurd systeem aangelegd met 8 decentrale locaties in de vorm van bruggen en sluizen.
In 2018 heeft Cruxin 3 nieuwe locaties aangesloten en tevens de centrale bedienwerkplekken voorzien van nieuwe videocliënts. Gedurende de tussenliggende periode en sinds 2018 heeft Cruxin de Provincie voorzien in het leveren van preventief en correctief onderhoud, vastgelegd in een jaarlijks vast te stellen SLA (Service Level Agreement).

 

De doelstelling van de Provincie was om in totaal 11 locaties aan te sluiten op een centrale bedienwerkplek met 57 camera’s in het gehele areaal. Gedurende de realisatie en in de exploitatiefase heeft Cruxin het mogelijk gemaakt om de gehele videoketen op afstand te kunnen benaderen voor het uitvoeren van storingsopvolging en systeemcontroles. Ook in de huidige SLA is dit de basis voor de dienstverlening van Cruxin. 

Jan Kouwenhoven
Commercieel manager
Wilt u weten wat wij voor uw project kunnen betekenen?

Stuur project door