Persoonlijke, toegankelijke zorg door digitalisering

Het Verpleegkundig Oproep Systeem (VOS) van Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen liep tegen het einde van zijn levensduur. Verpleegkundigen krijgen behalve de VOS-oproepen ook informatie binnen van het MOS (Medisch Oproep Systeem) en MAS (Medisch Alarm Systeem).

Gelre Ziekenhuizen wilden die drie stromen via één oplossing bundelen en overzichtelijk aanbieden.

Het ziekenhuis heeft kennis van de zorg en van haar eigen organisatie, hun partners van de digitale mogelijkheden en hoe die ons kunnen helpen de zorg te verbeteren. Croonwolter&dros, die de technici van Gelre Ziekenhuizen al jaren ondersteunt op diverse gebieden, zocht in deze de samenwerking met Cruxin.

Geïntegreerde informatiestromen 

Op basis van een inventarisatie van de wensen en de beschikbare oplossingen, adviseerde Croonwolter&dros om de stap te zetten naar geïntegreerde medische alarmering. Als platform koos Gelre Ziekenhuizen IQ Messenger van Cruxin. Vanwege de kennis van de gewenste systemen en de juiste match in de ontwerpfase is er een fijne chemie tot stand gekomen die de basis vormt voor een samenwerking.

IQ Messenger

IQ  Messenger is een merkonafhankelijk en software only platform voor kritische alarmering. Cruxin kan bestaande en nieuwe systemen combineren en de alarmering op maat inrichten. Elke verpleegkundige ontvangt de voor hem of haar relevante alarmen en kan daar gericht op handelen. Is direct ingrijpen geboden, of kan het even wachten? Kan de verpleegkundige zelf de zorg verlenen of moet hij iemand anders bijschakelen? Gelre Ziekenhuizen blijft bij zijn huidige leverancier voor een nieuw VOS, maar doet voor het MOS/MAS-systeem een beroep op Cruxin. Via IQ Messenger worden de verschillende klinische informatiestromen verbonden en overzichtelijk aangeboden op de smartphones van de medewerkers en op de centrale post. Dat geldt voor medewerkers in Apeldoorn én in Zutphen: iedereen werkt straks met dezelfde systemen, waardoor medewerkers op beide locaties ingezet kunnen worden.

Minder stress en werk

Een MOS-/MAS-systeem monitort de metingen, van de vitale functies zoals saturatie, hartslag en bloeddruk, die de monitoren registreren. Als de metingen buiten de aangegeven normaalwaarden komen, krijgen verpleegkundigen een melding. Via het VOS worden zij gealarmeerd en zien welke actie met welke urgentie nodig is.

Dynamische toewijzing

Een verpleegkundige krijgt alléén alarmen van zijn eigen patiënten, en alleen díe informatie die relevant is voor zijn rol en die past bij zijn competenties. Soms is bijvoorbeeld geen verpleegkundige nodig, maar een voedingsassistent. Dat is te zien op de smartphone. De toewijzing van bedden en patiënten is bovendien dynamisch. Het kan voorkomen dat de gebruikelijke indeling niet past, omdat een patiënt meer zorg nodig heeft dan gebruikelijk voor dat bed. Dan kan een bed eenvoudig worden toegewezen aan een verpleegkundige die meer ruimte heeft op dat moment. Dat kun je per dag instellen. Het ziekenhuis begint relatief bescheiden, met het monitoren van vitale waarden. Maar het plan is om ook bijvoorbeeld infuuspompen of voedingspompen op te nemen in het nieuwe platform. In de toekomst zou ook zorg op afstand geïntegreerd kunnen worden, mocht daar behoefte aan zijn.

Trainen de trainers

Onderdeel van de implementatie is ook het trainen van de medewerkers. De training gebeurt via een cascademodel: Train de trainers. Cruxin traint de super users. Op hun beurt gaan zij iedereen die er mee moet werken trainen.

Gijs Pluer
Commercieel manager
Wilt u weten wat wij voor uw project kunnen betekenen?

Stuur project door