Security

In een in ieder opzicht snel veranderende wereld verandert ook de betekenis die mensen geven aan het begrip “Security”. Het vertrouwen in de prestaties van de toegepaste techniek, kan niet los gezien worden van het vertrouwen in de mensen achter de techniek.

De kennis van en ervaring met het ontwerp, de implementatie en het beheren van complexe technische beveiligingsoplossingen rust bij mensen. Onze mensen. Mensen die begrijpen dat de security in bijvoorbeeld een ziekenhuis toch echt op een andere wijze vorm en inhoud krijgt dan in een veiligheidsinstelling.

Security in building

Geen gebouw en geen organisatie is hetzelfde. Maar binnen een branche of type organisatie komen risico’s en dreigingtypes vaak wel overeen. Door onze focus op en jarenlange ervaring binnen veiligheidsinstellingen, ministeries, onderwijs en financiële instellingen zijn wij voor dergelijke objecten en opdrachtgevers nog meer een  inhoudelijk gesprekspartner dan dat we een technisch specialist zijn. De techniek volgt op de doelstellingen en ondersteunt daarmee de gebruiker zonder tot last te zijn.

Security in Parking

Je veilig voelen is een groot goed. Bijna vanzelfsprekend in de meeste gebouwen. In een parkeergarage is dat anders. In een groot deel van de parkeergarages voelen zelfs de stoerste mannen en vrouwen zich soms toch echt niet prettig. Misschien doordat een parkeergarage een ideale setting is voor spannende thrillers of misdaadfilms. De vaak slechte verlichting en het vochtige, kille klimaat in combinatie met het geringe aantal andere aanwezigen vormen natuurlijk een ideale set. Technologie die een positieve bijdrage levert aan optimale benutting van een parkeerfaciliteit kan ook bijdragen aan de veiligheidsbeleving en concrete beveiliging. Cruxin weet hoe.

Security in Care & Cure

Het zijn de kleine nuances die Cruxin de partner voor security in verschillende zorgomgevingen maken. Snappen dat ‘toegangscontrole’ en ‘toegangverlening’ toch echt twee verschillende dingen zijn. Of begrijpen dat een beveiliger in een ziekenhuis vooral ‘gastheer’ is. Door dat soort kleine dingen, zijn wij in staat de techniek het proces van een individuele opdrachtgever te laten ondersteunen. De technologie is misschien hetzelfde, de inzet ervan is toch echt anders.

Pro Persona, Reinier van Arkel

Security in Infra 

Er is in de afgelopen jaren veel veranderd in de manier waarop projecten voor nieuwe tunnels, sluizen en bruggen worden aanbesteed. Naar aanleiding van de aanscherping van nieuwe (Europese) regelgeving, ligt het zwaartepunt vooral bij veiligheid en beschikbaarheid. Op basis van deze aspecten hebben we bij Cruxin een unieke aanpak ontwikkeld. Hiermee zijn wij marktleider in geïntegreerde oplossingen voor infra-projecten.