Safety

Veilig zijn en veilig voelen zijn twee verschillende dingen. De vreselijke gebeurtenissen op plekken waar mensen zich normaal gesproken veilig voelen, maken dat verschil hopeloos duidelijk. Op een luchthaven, in een voetbalstadion, in een kroeg of in het openbaar vervoer gaan wij er niet van uit dat er iets verkeerd kan gaan.

We leven helaas in een wereld waarin die vanzelfsprekendheid afneemt. In al die gevallen waarin alle preventieve maatregelen toch niet voldoende blijken, is technologie essentieel in het redden van levens. Technologie die vaak gezien wordt als noodzakelijk kwaad. Vaak, gelukkig niet altijd. Voor diegene die veiligheid belangrijk vindt en niet ‘alleen investeert in veiligheidssystemen omdat het moet van de wet’ is Cruxin een serieuze gesprekspartner. Wij vinden dat veiligheid niet vanzelfsprekend is.

Safety in Building

De crux in safety in een gebouw is om in geval van een onveilige situatie in het gebouw zo snel mogelijk buiten te kunnen zijn.  Het positief beïnvloeden van menselijk gedrag is in zo’n situatie cruciaal. Veelal gaat het er daarbij om mensen ertoe te bewegen om zo snel mogelijk hun bed, hun werk of kamer te verlaten terwijl de meesten niet weten wat daar de reden van is en zonder (onnodige) paniek te veroorzaken. De praktijk leert dat door ‘slechts’ te voldoen aan de geldende normen voor bijvoorbeeld evacuatieverlichting en –systemen er nog veel ruimte is voor verbetering. Cruxin ziet die ruimte en heeft de ambitie en technologie om die te vullen.

Safety in Parking

Je veilig voelen is een groot goed. Bijna vanzelfsprekend in de meeste gebouwen. In een parkeergarage is dat anders. In een groot deel van de parkeergarages voelen zelfs de stoerste mannen en vrouwen zich soms toch echt niet prettig. Misschien doordat een parkeergarage een ideale setting is voor spannende thrillers of misdaadfilms. De vaak slechte verlichting en het vochtige, kille klimaat in combinatie met het geringe aantal andere aanwezigen vormen natuurlijk een ideale set. Technologie die een positieve bijdrage levert aan optimale benutting van een parkeerfaciliteit kan ook bijdragen aan de veiligheidsbeleving en concrete beveiliging. Cruxin weet hoe.

Safety in Care & Cure

Vanwege de veelal beperkte zelfredzaamheid van de cliënten van zorginstellingen wordt aan Safety hoge eisen gesteld. Zorgcommunicatie- en zorgalarmering, veelal aangeduid als verpleegroproepsysteem en/ of medisch oproepsysteem, vormt een cruciaal onderdeel in het borgen van de veiligheid van cliënten. Minstens zo belangrijk is de technologie die de organisatie ondersteunt in geval van gedwongen evacuatie. Cruxin gebruikt daarvoor oplossingen die ook van waarde zijn als er geen sprake is van een onveilige situatie. Veiligheid hoeft daardoor niet onnodig veel geld te kosten.

Safety in infra

Aan de veiligheidssystemen in een tunnel worden de hoogst denkbare eisen gesteld. Niet zo vreemd indien je je bedenkt dat de temperatuur in een tunnelbuis bij een vrachtautobrand zo hoog kan worden dat ijzer smelt. Veiligheidssystemen in een tunnel moeten er dan ook voor zorgen dat onveilige situaties zo snel mogelijk gedetecteerd worden (zodat de tunnelbuizen afgesloten kunnen worden en er zo min mogelijk mensen in de tunnel zijn), mensen in de tunnel zo snel mogelijk in veiligheid gebracht kunnen worden en de hulpdiensten een zo goed mogelijk beeld krijgen van de situatie ter plekke.