Efficiency

Technologie biedt talloze mogelijkheden om processen efficiënter te maken. Bijvoorbeeld door mensen van betere informatie te voorzien of door administratie te automatiseren. Efficiency betekent niet per definitie dat daardoor minder mensen benodigd zijn. Het kan ook betekenen dat de tijd die mensen aan hun kerntaken kunnen besteden vergroot kan worden. En daarmee kan met dezelfde mensen meer of een hogere kwaliteit geleverd worden. Dat is de efficiency van Cruxin.

Efficiency in Building

Centralisatie van activiteiten door remote monitoring is wellicht de meest duidelijke vorm van efficiency die door de inzet van technologie wordt mogelijk gemaakt. Een aansprekend voorbeeld van de mogelijkheden van technologie is de centrale meldkamer voor Security, waarbij op 1 plek alle gebouwen en terreinen van een opdrachtgever kunnen worden bewaakt en bediend. De kosten voor fysieke beveiliging in de vorm van beveiligers op locatie kunnen daardoor sterk teruggebracht worden, waardoor de eenmalige investering in technologie snel wordt terugverdiend. Vele andere voorbeelden zijn te benoemen. Cruxin gaat daarover graag met u in gesprek.

Efficiency in Parking

Het is nog niet zo heel lang geleden dat in iedere parkeergarage een eigen beheerder aanwezig was. Sterker nog; in veel landen om ons heen is dat nog de dagelijkse praktijk. Cruxin is gespecialiseerd in het faciliteren van remote beheer van Parkeergarages –en terreinen. Maar tevens in het optimaliseren van beschikbaarheid van parkeerfaciliteiten. Bijvoorbeeld door monitoring van de waterpompen. Door onze technologie wordt in geval van een storing aan een waterpomp nu direct een monteur gewaarschuwd, terwijl in een groot deel van de parkeergarages deze storing pas wordt gesignaleerd als de garage onder water staat. U ziet: door de kennis van uw proces, creëert Cruxin waarde.

Efficiency in Care & Cure

In de zorg wordt ‘efficiency’ vaak als een ‘vies woord’ ervaren. Heel begrijpelijk omdat het in de zorg om aandacht en zorg voor mensen gaat. Efficiency in de betekenis dat zorgtaken vervangen zouden kunnen of moeten worden door machines, robots of apparaten wordt door niet al te veel mensen nagestreefd. Ook niet door Cruxin. Wij streven ernaar de kwaliteit van zorg en daarmee de tijd voor persoonlijke aandacht aan de cliënt te vergroten. Door optimale informatievoorziening, door juiste werkverdeling, door verminderen van de almaar toenemende administratielast.

Efficiency in Infra

Bediening op Afstand is een bekend begrip binnen de Droge en de Natte Infra. Zo worden vanuit een verkeerscentrale verschillende tunnels, kunstwerken en wegen bewaakt en bediend. Vanuit een nautische centrale worden bruggen en sluizen in een regio bewaakt en bediend. Cruxin heeft de technologie, de kennis en de ervaring om remote beheer op een veilige, betrouwbare en eenvoudige wijze mogelijk te maken.